Welkom op de website van Stichting Hoogeveensche Vakantieweek. 

Wij stellen ons voor

De Stichting Hoogeveensche Vakantieweek is een organisatie met een Interkerkelijk karakter wat inhoudt dat er diverse kerkgenootschappen aanwezig zijn binnen het bestuur. 

Onze Stichting stelt zich ten doel één maal per jaar een vakantieweek te organiseren in het vakantiehotel Nieuw Hydepark (voorheen het Roosevelthuis) te Doorn ten behoeve van mensen met een lichamelijke beperking.

Onze doelgroep bevindt zich in en rondom Hoogeveen.

Tijdens de week zal er ruimte en aandacht zijn voor Gods woord en zijn opdracht aan ons allen.

Deelnemers aan de vakantieweek (gasten en vrijwilligers) dienen dit uitgangspunt van de stichting te respecteren.

In de vakantieweek is er een dominee / kerkelijk werker aanwezig.

Mocht u meer informatie willen, neem dan gerust contact met ons op.