Beleidsplan

Elk jaar beginnen we in december met de vergaderingen van het bestuur. Deze vergaderingen vinden 1x per maand plaats tot de vakantieweek is geweest.

In elke vergadering wordt de gang van zaken, bijzonderheden en financiële situatie besproken.

Elk jaar is er een stroopwafelactie in Hoogeveen en omringende dorpen waarvan de opbrengst volledig voor de vakantieweek besteedt wordt. De stroopwafels worden door de bakker uit Gouda gebakken en bezorgd in Hoogeveen en omliggende dorpen. Een commissie, bestaande uit 3 leden, regelt deze actie.  Er zijn lijsten van Hoogeveen met daarop de straten verdeeld. Deze lijsten worden in januari/februari naar de diaconieën van verschillende kerken in Hoogeveen gestuurd. De vrijwilligers die het jaar ervoor ook gelopen hebben voor de actie wordt gevraagd of ze nog een jaar willen/kunnen verkopen. In maart worden de lijsten teruggestuurd naar de commissie. Deze proberen vrijwilligers te vinden voor de straten waar niet verkocht wordt.

De actie vind in april plaats en duurt 1 tot 2 weken.

De omliggende dorpen regelen de verkoop van stroopwafels zelf. Op de donderdagavond van de start van de stroopwafelactie worden er uitdeelpunten in Hoogeveen bemand door bestuursleden voor de uitgifte van de stroopwafels en het ontvangen van de inkomsten na afloop van de actie.

Voorbereidingen vakantieweek

In januari wordt er een lijst gemaakt met de gasten en hun telefoonnummers. Het bestuur belt deze mensen met de vraag of ze mee willen/kunnen  met de vakantieweek. De gasten die nog thuis wonen met een mantelzorger hebben voorrang. Dit om de mantelzorger te ontlasten. Sociale eenzaamheid en beperkte mobiliteit zijn criteria om mee te kunnen.

In februari wordt bekeken hoeveel gasten mee willen en hoeveel er mee kunnen. In maart worden alle gasten persoonlijk bezocht voor een intake gesprek. Deze gesprekken worden door het bestuur gedaan. Daarbij wordt gevraagd naar gezondheid, en waar men eventueel hulp bij nodig is en bijzonderheden. Ook wordt er schriftelijke toestemming gevraagd om medische gegevens op te vragen bij huisarts. Als er in de vakantieweek een arts gebeld moet worden, is er achtergrondinformatie. Deze informatie wordt  na de week vernietigd. Er wordt ook toestemming gevraagd voor foto/videomateriaal om deze op onze website te delen.

In april worden de brieven, met de schriftelijke toestemming naar de huisartsen gebracht om ingevuld te worden en als deze klaar zijn, weer opgehaald.

Daarna wordt de verdeling gemaakt van gasten en vrijwilligers. Vrijwilligers werken in tweetal (1 met en 1 zonder zorgachtergrond) en zorgen voor een aantal gasten, afhankelijk van de zorgvraag.

Er wordt een grote vrijwilligers vergadering gehouden 2 a 3 weken voor aanvang van de vakantieweek. Daar worden de bijzonderheden van de gasten besproken en de corvee lijsten gemaakt.

We doen alles samen in de vakantieweek.

Reacties gesloten.