Beloningsbeleid

Het stichtingsbestuur  bestaat louter en alleen uit vrijwilligers. Het bestuur voert haar functie op vrijwillige basis uit en ontvangt geen salaris of andere beloning voor de verrichte werkzaamheden. De bestuursleden hebben recht op een statutair vastgelegde onkostenvergoeding voor kosten die in uitoefening van de functie zijn gemaakt. De stichting heeft geen betaald personeel in dienst.

Reacties gesloten.