Stichting Hoogeveensche vakantieweek

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  ( KvK) onder nummer 59479043

Rechtspersoon

RSIN nummer 853513661

Rechtsvorm: Stichting

Statutaire naam: Stichting Hoogeveensche Vakantieweek

Statutaire zetel: gemeente Hoogeveen

Bezoekadres: Verbindingsweg 4 7926 VC Kerkenveld

Telefoonnummer: 0528-361660

Eerste inschrijving  handelsregister 20-12-2013

Datum akte van oprichting 18-12-2013

SBI-code: 94997 – overige belangenbehartiging

Het eenmaal per jaar organiseren van een vakantieweek voor mensen met een lichamelijke beperking, woonachtig in of in de directe omgeving van de gemeente Hoogeveen.

Reacties gesloten.